Strona główna | Gospodarka
G.Prawna: Lifting dialogu społecznego
19.06.2017

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Łukasza Guzy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazecie Prawnej Wnioskowanie o kolejnych uprawnieniach, jakie może zyskać Rada Dialogu Społecznego. RDS przygotowała projekt zmian w działalności Rady, który właśnie trafił na biurko Prezydenta RP. Poza wzmocnieniem roli rady, jest też propozycja poszerzenia jej składu o przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy. Zapisy w projekcie dotyczą również zmian w funkcjonowaniu wojewódzkich rad dialogu.


RDS chce, aby przewodniczący rady miał prawo wystąpienia do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej, w kwestiach rozbieżnego stosowania tych samych przepisów. Czy tak się stanie zależy od Ministerstwa Finansów. Natomiast udało się już przeforsować zapis o konieczności konsultowania z radą projektów programów, czy dokumentów planistycznych.
Więcej:
edgp.pl
Łukasz Guza
19.06.2017
Więcej: LINK
•  17.08.2017  Zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowalnej
•  17.08.2017  Pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic
•  16.08.2017  Inflacja w lipcu
•  16.08.2017  Handel zagraniczny w I półroczu 2017 r.
•  16.08.2017  Paragon fiskalny, a nie kelnerski
•  16.08.2017  Tymczasowe stosowanie części handlowej CETA już niebawem
•  11.08.2017  Nowelizacja ordynacji podatkowej podpisana przez Prezydenta RP
•  10.08.2017  Odwrócony podatek VAT w budownictwie. Śniadanie podatkowe

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy