Strona główna | Gospodarka
G.Prawna: Lifting dialogu społecznego
19.06.2017

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Łukasza Guzy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazecie Prawnej Wnioskowanie o kolejnych uprawnieniach, jakie może zyskać Rada Dialogu Społecznego. RDS przygotowała projekt zmian w działalności Rady, który właśnie trafił na biurko Prezydenta RP. Poza wzmocnieniem roli rady, jest też propozycja poszerzenia jej składu o przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy. Zapisy w projekcie dotyczą również zmian w funkcjonowaniu wojewódzkich rad dialogu.


RDS chce, aby przewodniczący rady miał prawo wystąpienia do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej, w kwestiach rozbieżnego stosowania tych samych przepisów. Czy tak się stanie zależy od Ministerstwa Finansów. Natomiast udało się już przeforsować zapis o konieczności konsultowania z radą projektów programów, czy dokumentów planistycznych.
Więcej:
edgp.pl
Łukasz Guza
19.06.2017
Więcej: LINK
•  28.06.2017  Polsko - Azerbejdżańskie Forum Biznesu
•  28.06.2017  Nowe podejście - nowe możliwości. Konferencja w Warszawie
•  27.06.2017  Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 25 czerwca 2017 ...
•  27.06.2017  Rynek pracy na plusie
•  27.06.2017  Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT
•  27.06.2017  Rozwój kadr dla sektora motoryzacyjnego z POWER-em
•  26.06.2017  Konsultacje założeń Rocznego Programu Prac na 2018 opracowanych ...
•  23.06.2017  Sejm o pracownikach sezonowych

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy