Strona główna | Gospodarka
Gazeta Prawna:Praca młodocianych spasowana z reformą edukacji
14.06.2017

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w dzisiejszym wydaniu gazety autorstwa Łukasza Guzy dot. umów z pracownikami młodocianymi zawieranymi w celu przygotowania zawodowego. Mowa o uczniach szkół branżowych I stopnia, które zastąpią szkoły zawodowe. Młody człowiek w wieku 16 do 18 lat, który będzie się uczył zawodu u pracodawcy, może zostać przez niego skierowany na dokształcenie teoretyczne w szkole
Zapowiada to projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Dokument ma wejść w życie 1 września 2017 r.
Zmiany polegać mają na dostosowaniu obecnych regulacji w zakresie zatrudniania osób młodocianych do tych, wynikających z reformy systemu edukacji. W roku szkolnym 2017/18 pojawia się szkoły branżowe I stopnia Stąd konieczność uregulowania kwestii dokształcania teoretycznego, czy terminu zawierania umowy z pracodawcą. Przepisy regulować będą tez kwestie wydłużenia nauki zawodu u pracodawcy w razie niezdania przez młodocianego do kolejnej klasy.
Projekt trafił do konsultacji.
Więcej:
edgp.pl
Lukasz Guza
14.06.2017
LINK
•  19.01.2018  Czym zajmą się nowe resorty?
•  19.01.2018  Informacja na temat realizacji programów polityki spójności ...
•  18.01.2018  Najnowsze prognozy Banku Światowego dla globalnej gospodarki
•  18.01.2018  Rozlicz PIT z administracją skarbową
•  17.01.2018  Inflacja w grudniu 2017 roku – komentarz MR
•  16.01.2018  2515 firm z elastycznym czasem pracy
•  16.01.2018  Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 14 stycznia
•  15.01.2018  G.Prawna:Ryczałtowcy z foliowym problemem

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy