Strona główna | Gospodarka
Gazeta Prawna:Praca młodocianych spasowana z reformą edukacji
14.06.2017

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w dzisiejszym wydaniu gazety autorstwa Łukasza Guzy dot. umów z pracownikami młodocianymi zawieranymi w celu przygotowania zawodowego. Mowa o uczniach szkół branżowych I stopnia, które zastąpią szkoły zawodowe. Młody człowiek w wieku 16 do 18 lat, który będzie się uczył zawodu u pracodawcy, może zostać przez niego skierowany na dokształcenie teoretyczne w szkole
Zapowiada to projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Dokument ma wejść w życie 1 września 2017 r.
Zmiany polegać mają na dostosowaniu obecnych regulacji w zakresie zatrudniania osób młodocianych do tych, wynikających z reformy systemu edukacji. W roku szkolnym 2017/18 pojawia się szkoły branżowe I stopnia Stąd konieczność uregulowania kwestii dokształcania teoretycznego, czy terminu zawierania umowy z pracodawcą. Przepisy regulować będą tez kwestie wydłużenia nauki zawodu u pracodawcy w razie niezdania przez młodocianego do kolejnej klasy.
Projekt trafił do konsultacji.
Więcej:
edgp.pl
Lukasz Guza
14.06.2017
LINK
•  28.06.2017  Polsko - Azerbejdżańskie Forum Biznesu
•  28.06.2017  Nowe podejście - nowe możliwości. Konferencja w Warszawie
•  27.06.2017  Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 25 czerwca 2017 ...
•  27.06.2017  Rynek pracy na plusie
•  27.06.2017  Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT
•  27.06.2017  Rozwój kadr dla sektora motoryzacyjnego z POWER-em
•  26.06.2017  Konsultacje założeń Rocznego Programu Prac na 2018 opracowanych ...
•  23.06.2017  Sejm o pracownikach sezonowych

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy