Strona główna | Gospodarka
Gazeta Prawna:Praca młodocianych spasowana z reformą edukacji
14.06.2017

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w dzisiejszym wydaniu gazety autorstwa Łukasza Guzy dot. umów z pracownikami młodocianymi zawieranymi w celu przygotowania zawodowego. Mowa o uczniach szkół branżowych I stopnia, które zastąpią szkoły zawodowe. Młody człowiek w wieku 16 do 18 lat, który będzie się uczył zawodu u pracodawcy, może zostać przez niego skierowany na dokształcenie teoretyczne w szkole
Zapowiada to projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Dokument ma wejść w życie 1 września 2017 r.
Zmiany polegać mają na dostosowaniu obecnych regulacji w zakresie zatrudniania osób młodocianych do tych, wynikających z reformy systemu edukacji. W roku szkolnym 2017/18 pojawia się szkoły branżowe I stopnia Stąd konieczność uregulowania kwestii dokształcania teoretycznego, czy terminu zawierania umowy z pracodawcą. Przepisy regulować będą tez kwestie wydłużenia nauki zawodu u pracodawcy w razie niezdania przez młodocianego do kolejnej klasy.
Projekt trafił do konsultacji.
Więcej:
edgp.pl
Lukasz Guza
14.06.2017
LINK
•  20.10.2017  Potencjalni emeryci wybierają pracę
•  20.10.2017  Waloryzacja rent i emerytur w 2018 r.
•  20.10.2017  Money.pl:Pracodawcy i związki zawodowe jednym głosem
•  19.10.2017  Poręczenia i gwarancje po nowemu
•  19.10.2017  Raport "Przedsiębiorczość w Polsce"dostępny
•  19.10.2017  G.Prawna:Nowe reguły odwołania od decyzji PFRON
•  19.10.2017  Już w 2018 r. jeden login do portali publicznych w całej UE
•  19.10.2017  G.Prawna Partnerzy społeczni nie chcą zespołu Radziwiłła

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy