Strona główna | Gospodarka
Wsparcie w starcie
19.05.2017

Z danych ministerstwa pracy wynika, że od początku funkcjonowania rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” udzielonych zostało 2 993 pożyczek na sfinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, a 82 na utworzenie przez przedsiębiorców stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Łącznie wydatkowano ok. 190 mln zł (w tym ok. 2 mln na nowe miejsca pracy dla bezrobotnych).


Program ma za zadanie wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.
W ramach Programu, wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.
 Więcej: LINK
•  22.05.2017  Aplikacja do mierzenia nierówności płac
•  22.05.2017  Płaca minimalna w przyszłym roku
•  22.05.2017  Rada Rynku Pracy z nowym przewodniczącym
•  19.05.2017  Wsparcie w starcie
•  18.05.2017  Rusza kampania "Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego"
•  18.05.2017  Działalność badawczo-rozwojową.Wszystko o uldze podatkowej
•  16.05.2017  Handel zagraniczny po I kwartale
•  16.05.2017  Inflacja w kwietniu 2017 r.

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy