Strona główna | Gospodarka
Handel zagraniczny po I kwartale
16.05.2017

Z danych GUS wynika, że  I kwartał 2017 roku wykazał ożywienie polskich obrotów towarowych z zagranicą. Po 2,3% zwiększeniu polskiego eksportu w całym roku 2016, pierwsze trzy miesiące 2017 r. przyniosły jego wzrost o 9,2% (do blisko 48,7 mld EUR). Z kolei import, który w roku ubiegłym wzrósł o niecały 1%, przyspieszył w I kw. do 12,3% (48,3 mld EUR). Notowane w I kw. wyprzedzenie importowe względem eksportu przełożyło się na redukcję nadwyżki obrotów towarowych o blisko 1,2 mld EUR, do niespełna 0,4 mld EUR.


Sprzedaż do krajów Unii Europejskiej wzrosła o 6,8% (do 38,7 mld EUR), w tym do Niemiec o 6,6%, Wielkiej Brytanii o 9,7%, Czech o 4,6%, Francji o 3,1%, Włoch o 7,4% oraz Niderlandów o 7,2%. W rezultacie wolniejszego od średniej tempa wzrostu eksportu do krajów UE, ich udział w łącznym polskim wywozie zmniejszył się o blisko 2 pkt. proc., do poziomu 79,5%. Wolniej niż przeciętnie zwiększył się także przywóz z rynków unijnych, tj. o 9,3% (do 28,6 mld EUR), co zadecydowało o zmniejszeniu ich udziału w naszym imporcie o 1,6 pkt. proc., do 59,2% w I kw. 2017 r.
Więcej: LINK
•  22.05.2017  Aplikacja do mierzenia nierówności płac
•  22.05.2017  Płaca minimalna w przyszłym roku
•  22.05.2017  Rada Rynku Pracy z nowym przewodniczącym
•  19.05.2017  Wsparcie w starcie
•  18.05.2017  Rusza kampania "Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego"
•  18.05.2017  Działalność badawczo-rozwojową.Wszystko o uldze podatkowej
•  16.05.2017  Handel zagraniczny po I kwartale
•  16.05.2017  Inflacja w kwietniu 2017 r.

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy