Strona główna | Gospodarka
Międzynarodowe Zamówienia Publiczne.Seminarium
20.04.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza polskich przedsiębiorców na seminarium Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W wydarzeniu wezmą udział eksperci z Banku Światowego, Międzynarodowej Korporacji Finansowej oraz Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Seminarium dotyczyć będzie możliwości współpracy polskich firm z WB, IFC i AIIB przy projektach finansowanych przez te instytucje.


Termin: wtorek, 25 kwietnia, Warszawa.
 Spotkanie składać się będzie z następujących części: teoretycznej, warsztatów, spotkania z ekspertami  z AIIB oraz spotkania z przedstawicielami instytucji krajowych.
Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim przez ekspertów z AIIB, IFC, WB.
Więcej: LINK
•  16.08.2017  Paragon fiskalny, a nie kelnerski
•  16.08.2017  Tymczasowe stosowanie części handlowej CETA już niebawem
•  16.08.2017  Handel zagraniczny w I półroczu 2017 r.
•  16.08.2017  Inflacja w lipcu
•  11.08.2017  Nowelizacja ordynacji podatkowej podpisana przez Prezydenta RP
•  10.08.2017  Odwrócony podatek VAT w budownictwie. Śniadanie podatkowe
•  10.08.2017  Dochody i zwroty w VAT na przestrzeni 10 lat
•  10.08.2017  98 milionów wraca do funduszu chorobowego po kontroli zwolnień

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy