Strona główna | Gospodarka
Międzynarodowe Zamówienia Publiczne.Seminarium
20.04.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza polskich przedsiębiorców na seminarium Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W wydarzeniu wezmą udział eksperci z Banku Światowego, Międzynarodowej Korporacji Finansowej oraz Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Seminarium dotyczyć będzie możliwości współpracy polskich firm z WB, IFC i AIIB przy projektach finansowanych przez te instytucje.


Termin: wtorek, 25 kwietnia, Warszawa.
 Spotkanie składać się będzie z następujących części: teoretycznej, warsztatów, spotkania z ekspertami  z AIIB oraz spotkania z przedstawicielami instytucji krajowych.
Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim przez ekspertów z AIIB, IFC, WB.
Więcej: LINK
•  23.10.2017  Zmiany w najniższych emeryturach przyjął Senat
•  23.10.2017  Money.pl: Resort Morawieckiego zaprezentuje nową Ordynacją ...
•  20.10.2017  Potencjalni emeryci wybierają pracę
•  20.10.2017  Waloryzacja rent i emerytur w 2018 r.
•  20.10.2017  Money.pl:Pracodawcy i związki zawodowe jednym głosem
•  19.10.2017  Poręczenia i gwarancje po nowemu
•  19.10.2017  Raport "Przedsiębiorczość w Polsce"dostępny
•  19.10.2017  G.Prawna:Nowe reguły odwołania od decyzji PFRON

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy