Strona główna | Gospodarka
Zatrudnianie cudzoziemców po nowemu
16.03.2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. W projekcie określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Stworzono też podstawy do wymiany danych dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców między urzędami.


Zaproponowane zmiany mają zapobiegać nadużyciom w zatrudnianiu cudzoziemców na podstawie oświadczeń, a w szczególności na ich rejestracji mimo braku możliwości i zamiaru zatrudnienia cudzoziemca (tzw. zjawisko handlu oświadczeniami). Chodzi o to, że wiele osób nie podejmuje pracy w Polsce i prawdopodobnie wyjeżdża do innych krajów Unii Europejskiej, wykorzystując oświadczenie i wydaną na tej podstawie polską wizę pozwalającą na pobyt w strefie Schengen przez 90 dni.


Przepisy dostosowują krajowe prawo do unijnej dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich (spoza UE) w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.Wprowadzony zostanie dodatkowy typ zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę. Oznacza to szybsze procedowanie niż w przypadku zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodę. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
Więcej: LINK
•  24.03.2017  Bezrobocie w lutym wyniosło 8,5%
•  24.03.2017  Ochrona pracowników tymczasowych poparta przez Komisję sejmową
•  24.03.2017  Sejmowa komisja za jednym przelewem dla ZUS
•  23.03.2017  Już wkrótce termin przekazywania JPK_VAT
•  23.03.2017  ECOFIN o obniżeniu VAT na książki i prasę
•  23.03.2017  Money.pl:Wpłaty do ZUS jednym przelewem? Przedsiębiorcy odetchną
•  22.03.2017  Rząd za zakazem handlu w niedziele
•  22.03.2017  Minister Rafalska na posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy ...

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy