Strona główna | Gospodarka Archiwum
Weryfikacja składanych plików JPK_VAT 
27.04.2017
Ministerstwo Finansów poinformowało, że po przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017 r.

Program 500+ z kosztowną obsługą 
27.04.2017
- Przewidujemy, że na program „Rodzina 500+” w tym roku zostanie przeznaczonych 24,5 mld zł – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. To szacowany koszt świadczeń łącznie z obsługą.

Ustawa o finansach publicznych. Zmiany 
27.04.2017
Rozwiązania zaproponowane w ustawie wprowadzają zmiany w przepisach normujących udzielanie ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”przyjęty przez rząd 
26.04.2017
Rada Ministrów przyjęła dokument: Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2017/2018, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Dokumentem od 2011 r., zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, stanowi podstawowy mechanizm koordynacji polityk gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. Jego obecna aktualizacja jest siódmą edycją KPR w tym procesie.

Money.pl Zakaz handlu w niedziele do poprawy. Szykują się długie i trudne negocjacje 
25.04.2017
Projekt ustawy o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie wymaga dopracowania i konsultacji z pomysłodawcami. Do tej pory do komisji polityki społecznej i rodziny wpłynęło kilkadziesiąt opinii ze strony organizacji pracodawców, konsumentów, strony społecznej, a także prywatnych opinii, dotyczących regulacji zawartych w projekcie obywatelskim. – czytamy na portalu Money.pl. W zaistniałej sytuacji debata nad zmianami w ustawie zostanie przeprowadzona jesienią tego roku, a nie jak przewidywan

Polskie projekty dofinansowane z UE przeszły kontrole pomyślnie 
24.04.2017
Jak informuje resort rozwoju, Polska może być przykładem dla innych krajów w wykorzystaniu funduszy UE. Ponoć nie mamy z tym większych problemów.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy