Strona główna | Gospodarka Archiwum
Polsko - Azerbejdżańskie Forum Biznesu 
28.06.2017
- Azerbejdżan jest ważnym i perspektywicznym partnerem gospodarczym Polski w rejonie Kaukazu Południowego. Dlatego chcemy pogłębić nasze relacje gospodarcze. Polskie firmy gotowe są zaoferować swoim azerbejdżańskim partnerom wysokiej jakości towary oraz innowacyjne technologie, które mogą być wykorzystywane w procesie rozwoju azerbejdżańskiej gospodarki - powiedział wiceminister Tadeusz Kościński w trakcie Polsko-Azerbejdżańskiego Forum Biznesu, które odbyło się w Warszawie.

Nowe podejście - nowe możliwości. Konferencja w Warszawie 
28.06.2017
- Dedykowana pomoc dla średnich miast nie oznacza, że rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pomija ośrodki mniejsze. Wręcz przeciwnie – identyfikuje ona problemy miast małych i obszarów wiejskich i proponuje instrumenty wspierające ich rozwój oraz przeciwdziałające marginalizacji. SOR jest strategią zrównoważonego rozwoju, równomiernie obejmującego obszar całego kraju. Pakiet dla miast średnich jest jednym z jej elementów – podkreślił wiceszef resortu rozwoju Adam Hamryszczak.

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 25 czerwca 2017 r. 
27.06.2017
Według danych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 25 czerwca 2017 r. złożono 56 170 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 346,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 216,1 mld zł, podpisano z beneficjantami 18 338 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 106,4 mld zł.

Rynek pracy na plusie 
27.06.2017
W Polsce wyraźnie poprawia się sytuacja na rynku pracy, na co wpływ miała poprawa sytuacji gospodarczej. Bezrobocie jest coraz niższe, lepszy jest współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia.

Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT 
27.06.2017
Dzięki obowiązkowi comiesięcznego składania plików JPK organy podatkowe zyskały większy dostęp do danych, a systematycznie rozbudowywane narzędzia pozwalają na analizę nieprawidłowości, które występują u podatników - podaje Ministerstwo Finansów.

Rozwój kadr dla sektora motoryzacyjnego z POWER-em 
27.06.2017
- Celem kształcenia jest dostarczanie do przemysłu automotive wykwalifikowanych specjalistów, przy jednoczesnym przetestowaniu nowej formy zdobywania kompetencji, jakim jest nauka na 5. poziomie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK). W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty składane przez uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego – mówi wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy