Strona główna | Działalność ZRP | Polityka społeczna | Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi RP organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres jej działania i uprawnień określa ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 1985r., poz. 276 z późn. zm.). Państwową Inspekcją Pracy kieruje, powołany przez marszałka Sejmu, Główny Inspektor Pracy - przy pomocy zastępców i szesnastu okręgowych inspektorów pracy.

Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy